Dla lekarzy stomatologów
stom

PROTEZY OVERDENTURE

 Protezy overdenture są uzupełnieniami, które wykorzystują resztkowe uzębienie pacjenta lub opierają się na wszczepionych implantach zębowych. Charakteryzują się one precyzją dopasowania, która ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu i trwałości uzupełnień wielopunktowych na implantach. Stosujemy wiele systemów retencyjnych takich jak: belki o różnych przekrojach, Lokatory, zatrzaski kulowe, zatrzaski do implantów OT Equator czy zasuwy.