Dla techników dentystycznych
2

Łączniki indywidualne
Łączniki indywidualne cyrkonowe:
-frezowane z poziomu implantu
-kompatybilne z różnymi systemami implantologicznymi
-barwione na indywidualne kolory

-pod prace cementowane
 Łączniki indywidualne tytanowe:
-frezowane z poziomu implantu
-kompatybilne z różnymi systemami implantologicznymi
-frezowane z tytanu klasy II

-pod prace cementowane
 Łączniki w kształcie anatomicznym zęba:
-frezowane z poziomu implantu
-cyrkonowe oraz tytanowe
-kompatybilne z różnymi systemami implantologicznymi
-cyrkonowe barwione na indywidualne kolory

-pod prace przykręcane
-do licowania porcelaną lub kompoztyem